Nr 2 kl. Nr kab 3/4 kl. Nr kab 5 kl. Nr kab 6 kl. Nr kab 6B kl. Nr kab 7 kl. Nr kab 8 kl. Nr kab 8B kl. Nr kab 9 kl. Nr kab 9B kl. Nr kab
  Esmaspäev
1. parandusõp. 2 vene keel 3 matemaat. 10 loodusõp. 5 parandusõp. 16 eesti keel 20 tööõp.   bioloogia 13 vene keel 15 inglise keel 12
2. tööõp./põ 1 vene keel 3 eesti keel 20 vene keel 8 matemaat. 10 vene keel 16 tööõp.   matemaat. 7 inglise keel 12 vene keel 15
3. tööõp. 1 loodusõp. 3 vene keel 16 eesti keel 5 vene keel 8 tööõp.   vene keel 15 inglise keel 12 matemaat. 10 eesti keel 20
4. vene keel 2 tööõp. 1 arvutiõp.   ühiskonnaõp. 17 eesti keel 5 tööõp.   matemaat. 7 vene keel 15 bioloogia 13 matemaat. 10
5. matemaat. 2 tööõp./põ 1 kehaline k.   arvutiõp.   ühiskonnaõp. 17 matemaat. 10 eesti keel 20 tööõp./põ   muusika   bioloogia 13
6. RKK   PPR   inglise keel 12 matemaat. 7 arvutiõp.   kl. tund 5 bioloogia 13 tööõp.   eesti keel 20 muusika  
7. PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   arvutiõp.   inglise keel 12 eesti keel 20 parandusõp. 15 ajalugu 17
8. PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   ühiskonnaõp. 17
9.                     PPR   PPR   PPR   PPR   PPR  
  Teisipäev
1. loodusõp. 2 matemaat. 3     kehaline.k(t)   vene keel 8 geograafia. 18 vene keel 15 ajalugu 17 matemaat. 10 füüsika 9
2. vene keel 2 eesti keel 3 eesti keel 20 eesti keel 5 vene keel 8 ajalugu 17 geograafia. 18 vene keel 15 füüsika 9 matemaat. 10
3. eesti keel 3 kehaline k.   matemaat. 10 vene keel 8 ajalugu 17 vene keel 16 füüsika 9 geograafia. 18 vene keel 15 eesti keel 20
4. kehaline k.   parandusõp. 3 vene keel 16 vene keel 8 kunstiõp.   matemaat. 10 eesti keel 20 füüsika 9 tööõp.   vene keel 15
5. muusika   loodusõp. 3 kehaline/põ   matemaat. 7 loodusõp. 5 inglise keel 12 ajalugu 17 eesti keel 20 tööõp./põ   arvutiõp.  
6. PPR / põ.   muusika   loodusõp. 5 ajalugu 17 matemaat. 10 eesti keel 20 matemaat. 7 inglise keel 12 arvutiõp.   tööõp./põ  
7. PPR   PPR   inimeseõp. 16 kunstiõp.   eesti keel 5 loodusõp. 9 inglise keel 12 keemia 13 eesti keel 20 tööõp.  
8. PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR  
9.         PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR  
  Kolmapäev
1. vene keel. 2 vene keel 3 eesti keel 20 inimeseõp. 9 eesti keel 5 vene keel 16 arvutiõp.   ajalugu 17 geograafia. 18 kehaline k.  
2. matemaat. 2 kehaline/põ   vene keel 16 eesti keel 5 matemaat. 10 inimeseõp. 9 ajalugu 17 arvutiõp.   eesti keel 20 geograafia. 18
3. inimeseõp. 9 vene keel 3 matemaat. 10 inglise keel 7 vene keel 8 kehaline k.   matemaat. 7 kl. tund   ajalugu 17 eesti keel 20
4. vene keel. 2 inimeseõp. 9 tööõp.   keh.k/põ   kehaline k.   eesti keel 20 keemia 13 muusika   matemaat. 10 inglise keel 12
5. kehaline k.   matemaat. 3 tööõp.   vene keel 8 inglise keel 12 kunstiõp. 5 kehaline k.   matemaat. 7 keemia 13 matemaat. 10
6. PPR / põ.   eesti keel 3 loodusõp. 5 matemaat. 7 kl. tund 8 parandusõp. 16 muusika   kehaline k.   inglise keel 12 keemia 13
7. PPR   PPR   PPR   kl. tund   PPR / põ.   PPR   kl. tund   keemia   ühiskonnaõp. 7 parandusõp. 15
8. PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   kehaline k.   PPR  
9.                                 PPR   PPR  
  Neljapäev
1. matemaat. 2 vene keel 3 vene keel 16 tööõp.   inimeseõp. 5 matemaat. 10 inglise keel 12 bioloogia 13 vene keel 15 kehaline k.(t)  
2. vene keel. 2 matemaat. 3 ajalugu 17 tööõp.   vene keel 8 muusika   eesti keel 20 inglise keel 12 bioloogia 13 vene keel 15
3. eesti keel 3 kehaline k.   matemaat. 10 vene keel 8 tööõp./põ   inglise keel 12 vene keel 15 eesti keel 20 ajalugu 17 bioloogia 13
4. kunstiõp. 1 eesti keel 3 parandusõp. 16 loodusõp. 5 tööõp.   bioloogia 13 kunstiõp. 8 vene keel 15 eesti keel 20 ajalugu 17
5. kl. tund 2 kunstiõp. 1 kehaline k. 17 muusika   matemaat. 10 geograafia. 18 bioloogia 13 kunstiõp.   ühiskonnaõp. 17 eesti keel 20
6. RKK   PPR   muusika   parandusõp. 16 loodusõp. 5 ajalugu 17 geograafia. 18 matemaat. 7 kunstiõp. 8 matemaat. 10
7. PPR   PPR   kl. tund   ajalugu 7 muusika   PPR   parandusõp. 15 geograafia. 18 matemaat. 10 kunstiõp. 8
8. PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   PPR   kl. tund 15
9.         PPR   PPR   PPR               PPR   PPR  
  Reede
1. vene keel. 2 matemaat. 3 eesti keel 20 eesti keel 5 inglise keel 12 matemaat. 10 füüsika 9 vene keel 15 kehaline k. 13 ühiskonnaõp. 17
2. matemaat. 2 vene keel 3 kunstiõp. 16 matemaat. 17 eesti keel 5 inglise keel 12 vene keel 15 füüsika 9 matemaat. 10 keemia 13
3. vene keel. 2 vene keel 3 inglise keel 12 loodusõp. 5 ajalugu 17 vene keel 16 kehaline/põ   matemaat. 7 füüsika 9 matemaat. 10
4. kehaline k.   muusika/põ   vene keel 16 inglise keel 12 matemaat. 10 eesti keel 20 matemaat. 7 kehaline k.   vene keel 15 füüsika 9
5. muusika   kl. tund   matemaat. 10 matemaat. 7 loodusõp. 5 kehaline/põ   keemia 13 eesti keel 20 inglise keel 12 vene keel 15
6.             keh.k.(p)/põ   kehaline k.(p)   loodusõp. 9 eesti keel 20 parandusõp. 15 keemia 13 inglise keel 12
7.                                 kl. tund 13 kehaline k.  
8.                                        
9.