Menüü
Koolist
Asukoht
Koolitöötajad
Õpilaste vastuvõtt
Kooli arengukava
Õppetõõ
Huvitegevus
Hoolekogu
Projektid ja koostõõpartnerid
Statistika
Lingid
Info

Tallinna 63. Põhikool
Tallinn,
Mustamäe,
Vilde Tee 120
Tel: 6-532-396
E-mail: 63pk@63pk.tln.edu.ee
Kooli strateegiline prognoos
Tallinna 63.kooli arengu prognoos
Põhikooli SWOT analüüs
Kooli Eesmärk
Kooli tulevik
Kooli ajalugu
Prioriteedid
Hindamise tingimused ja kord
Hindamise üldsüsteem ainete ärgi

KOOLI STRATEEGILINE TEGEVUSPLAAN
Eesmärk:
 1. Mitmefunktsionaalse integreeritud õpetamisega õppeasutuse loomine spetsiifiliste raskustega lastele.
 2. Endrealiseeriva ja adapteerimiseks võimelise isiksuse kujundamine pidevalt muutuvates sotsiaal-kultuurilistes ja majanduslikes tingimustes.
 3. Kooli tegevusse Euroopa riikide eesrindlike kogemuste juurutamine ja õpetajate tegevuse efektiivsete meetodite ühendamine toos õpi ja käitumisraskustega lastega.

KOOLI ARENGU KOLMESUUNALISED TEOREETILISED MUDELID
 1. Kultuur-esteetiline artteraapia ja rehabilitatsiooni süsteemiga .
  • prioriteedid eetilistele õppeainetele;
  • tõõkodade ja kunstilise isetegevuse arendamine;
  • artteraapia ringide võrgu laiendamine.
 2. Loodusteaduslik suund ühendatud tööõpetusega (ökoloogiline).
  • prioriteedid loodusteadustele (bioloogia, geograafia, keemia);
  • looduslik-ökoloogilise suunitlusega ringide organiseerimine;
  • ökoloogilise suunitlusega projektides osavött.
 3. Sotsiaal-sportlik (sotsiaal-rehabilitatsiooniline) suund
  • prioriteet sotsiaalteadustele (ajalugu, inimese-ja kodanikuõpetus) ja keeltele;
  • sportlik-tervislike klubide laiendamine;
  • osavõtt sotsiaal-ja sportlikes projektides.